Geotextile ที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางเทคนิค

อุตสาหกรรมนี้เป็นภาคใหม่และกำลังเติบโตในอินเดีย สร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี อุตสาหกรรมนี้อุดมไปด้วยเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์มากมาย Geotextile เหล่านี้มีประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เส้นใยสังเคราะห์ทำมาจากกระบวนการทางเคมีพิเศษบางอย่างกับเส้นใยธรรมชาติหรือได้มาจากสารเคมีโดยตรง เส้นใยเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้นทั่วไป ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้ ไม่เพียงแต่สำหรับการใช้เครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แต่ยังใช้ในการใช้งานอื่นๆ อีกด้วย

Geotextile ไม่มากมาย ของเอทิลีนโมโนเมอร์

รวมกันในการสังเคราะห์พอลิเอทิลีนพอลิเมอร์ Geotextile ได้มาจากพอลิเมอไรเซชันของอีเทน พอลิเมอไรเซชันแบบประสานประจุบวก โพลีเมอไรเซชันการเติมประจุลบ โพลีเมอไรเซชันแบบรุนแรง และโพลีเมอไรเซชันของไอออนเป็นวิธีการที่แตกต่างกันซึ่งสามารถผลิต Geotextile ชนิดต่างๆ คุณสมบัติทางกลของโพลิเอธิลีนขึ้นอยู่กับน้ำหนักโมเลกุล การจัดกลุ่มผลึก และการแตกแขนง คุณสมบัติบางอย่างมีดังนี้

ปอกระเจาเป็นเส้นใยพืชที่สำคัญที่สุดอันดับสองรองจากฝ้าย ไม่เพียงแต่สำหรับการเพาะปลูกแต่ยังสำหรับการใช้งานต่างๆ ปอกระเจาใช้เป็นหลักในการทำผ้าสำหรับห่อก้อนฝ้ายดิบ และทำกระสอบและผ้าหยาบ Geotextile เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยสิ้นเชิง อันที่จริงแล้วมันมีผลในการใส่ปุ๋ยในดินเมื่อฝังไว้ และต่างจากเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยนี้ไม่ปล่อยควันพิษเมื่อถูกไฟไหม้ และไม่เสียภาษีทรัพยากรพลังงานของโลกที่ลดน้อยลง

Geotextile เป็นผ้าม่าน ผ้าคลุมเก้าอี้ พรม พรมพื้นที่ ผ้ากระสอบ

แผ่นรองสำหรับเสื่อน้ำมัน แม้ว่าปอกระเจาจะถูกแทนที่ด้วยวัสดุสังเคราะห์ในการใช้งานหลายอย่างเหล่านี้ การใช้งานบางอย่างใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของปอกระเจา Geotextile จะไม่เหมาะสม ตัวอย่างการใช้งานดังกล่าว ได้แก่ ภาชนะสำหรับปลูกต้นอ่อนซึ่งสามารถปลูกได้โดยตรงกับภาชนะโดยไม่รบกวนราก และการฟื้นฟูที่ดินโดยผ้าปอกระเจาจะป้องกันการกัดเซาะที่เกิดขึ้นในขณะที่มีพืชพรรณธรรมชาติเกิดขึ้น

Geotextile มากมายที่คุณสามารถลงทุนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรดี ให้หาคนคุยที่มีความรู้ด้านนี้มากกว่าคุณ ผลิตภัณฑ์ควบคุมการกัดเซาะประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ เมื่อคุณทำกระบวนการควบคุมการพังทลายของดิน เส้นใยบางชนิดจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเส้นใยอื่นๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเลือกวัสดุของคุณอย่างชาญฉลาดและด้วยความระมัดระวังสูงสุด เส้นใยธรรมชาติมักสร้างจากวัสดุต่างๆ Geotextile จะเป็นตัวอย่างของเส้นใยสังเคราะห์ Geotextile

Comments are closed.